Privacy verklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe boilingbusiness.nl (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die u (“u”, “gebruiker” of “klant”) verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten. We nemen uw privacy serieus en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijk identificeerbare informatie:

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens, adres en betalingsgegevens, wanneer u zich registreert op onze website, een bestelling plaatst of anderszins gebruikmaakt van onze diensten. We verzamelen alleen informatie die relevant is voor het verwerken van uw bestellingen en om u te voorzien van een goede gebruikerservaring.

1.2 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:

We kunnen automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan technische details omvatten, zoals uw IP-adres, browsertype, verwijzende website, duur van het bezoek en andere website-analysegegevens. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Doeleinden:

We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten aan u te leveren, uw bestellingen te verwerken, uw account te beheren, u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in onze diensten en om u gepersonaliseerde aanbiedingen en marketingberichten te sturen (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).

2.2 Gegevensbewaring:

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

2.3 Beveiliging:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We streven ernaar uw gegevens te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van informatie die via het internet wordt verzonden niet volledig garanderen.

Delen van informatie

3.1 Derde partijen:

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder betalingsverwerkers en verzenddiensten, om de door u gevraagde diensten te leveren. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

3.2 Wettelijke vereisten:

We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan juridische procedures, gerechtelijke bevelen, verzoeken van overheidsinstanties of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, ze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring om deze rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt op onze website geplaatst met vermelding van de bijgewerkte datum. We raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, uw persoonlijke gegevens of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via info@boilingbusiness.nl.